Erkenning

Er vinden momenteel gesprekken plaats tussen de vrouwen en de overheid. De overheid was immers verantwoordelijk voor het plaatsen van de kinderen middels de kinderbescherming en ook had er vanuit de overheid controle moeten zijn op deze internaten. Ook in die tijd was er wetgeving die kinderdwangarbeid verbood.  In een debat in Februari 2019 heeft  Minister Dekker van Justitie en veiligheid aangegeven te vinden dat indien blijkt dat dit zo is hij ook vind dat er erkenning en daar waar relevant genoegdoening zal moeten komen. Er loopt momenteel een onderzoek wat is ingezet door de Minister. In December 2019 zal het onderzoeksrapport aan de Minister worden aangeboden en zal hij een besluit nemen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de overheid, nu er goed onderzoek is gedaan, zal erkennen dat hier alle regels met voeten zijn getreden en dat ook de overheid hierin zijn verantwoordelijkheid in zal nemen.

De adviseur van de stichting KMGH is Jan van Dijk. Hij is emeritus hoogleraar victimologie. Hij was mede-oprichter (en eerste voorzitter) van Slachtofferhulp Nederland, vervulde functies binnen het ministerie van Justitie, onder meer als directeur van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum), en van het United Nations Centre for International Crime Prevention. Jan was hoogleraar criminologie op de Universiteit Leiden en bekleedde de Pieter van Vollenhoven leerstoel voor Victimology and Human Security aan Tilburg University. Hij is tot eind 2018 vice-voorzitter van de Group of Experts on Action against Human Trafficking van de Raad van Europa. Lees hier zijn rapport over de dwangarbeid bij de Goede Herder

Op 17-01-2019 is  de congregatie De Goede Herder door de vrouwen van de Goede Herder aansprakelijk gesteld voor dwangarbeid en psychische mishandeling en verwaarlozing. Deze aansprakelijkstelling hebben zij van de hand gewezen.

De stichting beraad zich op de vervolgstappen naar de congregatie toe.